Poveznice

HR

Vlada Republike Hrvatskee
www.vlada.hr

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
www.mzo.hr

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
www.mrms.hr

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
www.mrrfeu.hr

Ministarstvo turizma
www.mint.hr

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
www.mspm.hr

Ministarstvo financija
www.mfin.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje
www.hzz.hr

Središnja agencija za za financiranje i ugovaranje programa
i projekata Europske unije
www.safu.hr

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
www.uzuvrh.hr

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
http://zaklada.civilnodrustvo.hr

Europski socijalni fond
www.esf.hr

Europski strukturni i investicijski fondovi
www.strukturnifondovi.hr

Garancija za mlade
www.gzm.hr

Portal javne nabave
www.javnanabava.hr
 

EU
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
http://ec.europa.eu/croatia/index_hr.htm

European Union online
http://europa.eu/

Europska komisija – Europski strukturni i investicijski fondovi
http://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/

Europska komisija - Europski socijalni fond
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=hr

Europska komisija - Europski fond za regionalni razvoj
http://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/erdf/]

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=hr

Strukturni fondovi
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • ODLUKA O FINANCIRANJU PROJEKTA U POSTUPKU IZRAVNE DODJELE SREDSTAVA U SKLOPU POZIVA TIJELIMA ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA OPERACIJA U OKVIRU PRIORITETNE OSI 3 "OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE" SPECIFIČNI CILJ 10.II.3 više
  • Objava natječaja "Internacionalizacija visokog obrazovanja" više
  • Svečano uručivanje ugovora: "Unaprjeđenje pismenosti - temelj cjeloživotnog učenja" i „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijalnoj razini" više
  • Odluka o financiranju projekata iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.2.03 "Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja" više
  • Svečano uručivanje ugovora: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama - faza III više