Prijava nepravilnosti


Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, u svojstvu Posredničkog tijela razine 2, provodi delegirane funkcije Upravljačkog tijela, a jedna od iznimne važnosti je i ona u području prevencije i suzbijanja nepravilnosti i prijevara. Korištenje sredstava Europske unije podrazumijeva pravilno korištenje istih u smislu efikasne zaštite financijskih interesa Europske unije, ali i interesa Republike Hrvatske.

Nepravilnosti u upravljanju i provedbi Operativnih programa prema tipu mogu biti tehničke, ugovorne, financijske i administrativne; prema načinu počinjenja mogu biti namjerne i nenamjerne; prema učincima mogu biti nepravilnosti s financijskim učinkom i nepravilnosti bez financijskog učinka, a prema prirodi nastanka mogu biti sistemske, te nepravilnosti koje se pojavljuju samo u određenom projektu.

Tehničke nepravilnosti čine isporuke materijala niže kvalitete od materijala ugovorenih ugovorom o potpori.

Ugovorne nepravilnosti čine neprimjene ili pogrješne primjene pravnih propisa na ugovor o potpori.
 
Financijske nepravilnosti čine prijevarna korištenja i/ili krađe sredstava fondova EU-a, uključujući i korupciju.

Administrativne nepravilnosti čine neusklađenosti s pravilima EU-a koja trebaju biti primijenjena u upravljanju i provedbi.

Sistemske nepravilnosti su nepravilnosti koje se pojavljuju u svim projektima, a nasuprot tome postoje i nepravilnosti koje se pojavljuju samo u određenom projektu.

Namjerne nepravilnosti čine izdavanja fiktivnih računa za neisporučenu robu i računa za neobavljene usluge, izdavanja računa od strane nepostojećega poduzetnika, izdavanja računa u duplikatu, izdavanja računa u iznosu višem od ugovorenoga, neobračunavanja popusta na količinu, transferi sredstava fondova EU-a na pogrešan račun, manipulacija rezultatima kontrole dokumenata, falsificiranje podataka u računovodstvu i dokumenata koji iste podatke opravdavaju, podnošenje na odobrenje pogrješnih ili propuštanje važnih informacija.

Nenamjerne nepravilnosti čine nenamjerne pogrješke (počinjene iz nehaja) i nenamjerno kršenje operativnih procedura.

Nepravilnosti s financijskim učinkom rezultiraju plaćanjima neopravdanih troškova korisniku potpora, dok su nepravilnosti bez financijskog učinka nepravilnosti koje se identificiraju prije naknade neopravdanih troškova korisniku potpora.
 
Slijedom navedenog, svi državni i javni službenici i namještenici, u slučaju da otkriju počinjenu nepravilnost i/ili prijevaru, a i u slučaju postojanja sumnje na počinjenje nepravilnosti i/ili prijevare u upravljanju strukturnih instrumenata u području naše nadležnosti, obvezni su na sigurnome mjestu sačuvati originalnu dokumentaciju koja dokazuje počinjenu nepravilnost i/ili prijevaru, kao i dokumentaciju iz koje proizlazi sumnja na počinjenje nepravilnosti i/ili prijevare, te o tome odmah, bez odgađanja, obavijestiti imenovanu osobu za nepravilnosti (Irregularity Officera) u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, u Organizacijskoj jedinici za upravljanje strukturnim instrumentima- DEFCO, usmeno, pisanim putem, neposrednim kontaktom ili anonimno na adresu:
 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Organizacijska jedinica za provedbu strukturnih instrumenata EU (DEFCO)
Amruševa 4, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
tel.: + 385 1 62 74 664

e-adresa: ivan.cep@asoo.hr
 
Svaka počinjena nepravilnost i/ili prijevara te sumnja na njihovo počinjenje moraju se prijaviti - bez obzira na veličinu i važnost nepravilnosti i /ili prijevare i bez obzira jesu li one počinjene namjerno ili iz nehaja.

Počinjena nepravilnost i/ili prijevara te sumnja na njihovo počinjenje može se prijaviti i na e- adresu Samostalne službe za suzbijanje nepravilnosti i prijevara pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske (AFCOS- Anti Fraud Co-Ordinating Structures):
mailto:nepravilnosti.eu@mfin.hr

Nadalje, počinjena nepravilnost i/ili prijevara te sumnja na njihovo počinjenje može se prijaviti i na e-adresu Ureda za suzbijanje korupcije pri Europskoj komisiji (OLAF- European Anti-Fraud Office): olaf-courrier@ec.europa.eu ili faks: +32-2-2960853.
 
Strukturni fondovi
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Objavljen Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2019. godinu više
  • Objava odgovora na postavljena pitanja br. 4 za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju" više
  • Objava odgovora na postavljena pitanja br. 3 za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju" više
  • Odluka o financiranju za Poziv UP.03.1.1.03. Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja više
  • Objava odgovora na postavljena pitanja br. 2 za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju" više