Marketing u turizmu i Suvremeni trendovi u gastronomiji

Tijekom provedbe projekta tour.reg. Hrvatska (promoviranoga 21. rujna 2005. god.) koji je financirala austrijska Agencija za međunarodnu suradnju, a odvijao se u uskoj suradnji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, Agencije za strukovno obrazovanje, Saveznoga ministarstva obrazovanja, znanosti i kulture Republike Austrije, Kultur-kontakta Austrija i ADA-e (Austrian Development Agency), nastala su dva priručnika – Marketing u turizmu i Suvremeni trendovi u gastronomiji - čiji su autori nastavnici strukovnih škola širom Republike Hrvatske.
 
Priručnici su distribuirani školama koje izvode nastavu iz Obrazovnog sektora turizam i ugostiteljstvo. Budući da su ovi priručnici izazvali veliko zanimanje kod nastavnika struke, a uz suglasnost autora, odlučili smo objaviti ih na našoj mrežnoj stranici.

Marketing u turizmuPikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Javni poziv za prijavu predavača na stručnim skupovima za nastavnike strukovnih predmeta više
  • Otvorene prijave za stručne skupove kod poslodavaca za nastavnike strukovnih predmeta više
  • Svečana dodjela Rješenja o napredovanju/ ponovnom izboru u zvanje više
  • Javni poziv za prijavu domaćih predavača na zajedničkim i sektorskim predavanjima/radionicama na 3. danima strukovnih nastavnika više
  • Održan VII. Međunarodni andragoški simpozij više