Naslovna
O nama
OBRAZOVNI PROGRAMI
Razvoj obrazovnih programa
Priznavanje inozemnih kvalifikacija
Pomoćnički ispit
Međunarodna suradnja i projekti
Osiguravanje kvalitete
Stručna usavršavanja
Stručni ispiti i napredovanja
Natjecanja učenika
Pomoćna nastavna sredstva
Dokumenti
Korisni linkovi
Arhiva novosti i najava
Kontakt
Obavijest i upute ustanovama za Obrazovanje odraslih

Priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima

Priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja je od 1. rujna 2011. godine. u nadležnosti Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (dalje u tekstu Agencija), slijedom stupanja na snagu odredbi čl. 3. i 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br. 45/2011).
 
Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija provodi se na temelju odredbi Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br. 158/2003, 198/2003, 138/2006 i 45/2011).
 
Pravo na priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija imaju hrvatski državljani, strani državljani i osobe bez državljanstva.
 
Svrha priznavanja[1] može biti:
 
 • Pristup zapošljavanju u Republici Hrvatskoj, tj. opći pristup tržištu rada
  • Ukoliko se za zapošljavanje u određenom zanimanju u Republici Hrvatskoj traži i ispunjavanje dodatnih posebnih uvjeta (npr. kod reguliranih zanimanja) o istima odlučuju nadležna tijela za pojedina zanimanja (ministarstva ili komore).
 
 • Nastavak obrazovanja
 
 • Postupak priznavanja radi nastavka obrazovanja na visokoškolskoj ustanovi vodi Agencija.
 • Postupak priznavanja radi nastavka srednjoškolskog obrazovanja u strukovnim programima vodi školska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje, u skladu s člankom 4 Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN, br. 45/2011). Agencija će na zahtjev srednjoškolske ustanove izdati mišljenje o kvalifikaciji.
 
VAŽNO:
U skladu s odredbama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, u postupku priznavanja se ne dodjeljuju hrvatski nazivi zanimanjima stečenim u inozemstvu niti se uspoređuju razine obrazovanja, već se formalno potvrđuje vrijednost inozemne obrazovne kvalifikacije u svrhu općeg pristupa tržištu rada ili nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
 
Kontakti za informacije:
 
E-pošta: inozemne.kvalifikacije@asoo.hr
Telefon: + 385 1 6274 666
Tijekom rujna 2011 godine, molimo vas vaša pitanja šaljite isključivo elektronskim putem.Podnošenje zahtjeva za priznavanje:
 
Zahtjeve za priznavanje inozemne kvalifikacije (koji se sastoji od obrasca zahtjeva i pripadajuće dokumentacije) dostavlja se isključivo poštom na adresu:

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Za priznavanje strukovne kvalifikacije
Radnička cesta 37b

10000 Zagreb


[1] Priznavanje – podrazumijeva formalno potvrđivanje vrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije.
 

Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.

Naknada za troškove postupka
 
Visina naknade utvrđena je Odlukom o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama (NN 163/03), Tarifa upravnih pristojbi po tarifnom broju 65 i iznosi 200,00 kuna (slovima: dvije stotine kuna) po zahtjevu o priznavanju inozemne kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima. Za svaku svrhu priznavanja (pristup zapošljavanju ili nastavak obrazovanja) podnosi se zaseban zahtjev i plaća se zasebnom uplatnicom.
 
Troškove postupka priznavanja možete uplatiti putem uplatnice ili putem interneta. Kao dokaz uplate, prilikom predavanja zahtjeva, morate priložiti uplatnicu ili ispis o uplati.
U nalogu za plaćanje treba navesti sljedeće podatke:
 
Uplatitelj: Vidljivo upisati ime, prezime i adresu osobe za koju je uplaćeno
Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske
Model:  64
Broj računa primatelja: 1001005-1863000160
Uplata: u kvadratić unesite X
Iznos: kn 200,00
Poziv na broj odobrenja: 5002-46173- Vaš OIB broj ili datum rođenja za osobe bez OIB-a (dan, mjesec, godina. Npr. Za osobu rođenu 1. veljače 1985. godine, upišite 01021985)
Opis plaćanja: Za rješenje iz područja prosvjete i športa
 
Podnositelj zahtjeva dužan je sve bankarske naknade podmiriti o svom trošku. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih neće biti u mogućnosti pokrenuti postupak priznavanja ukoliko nisu podmireni svi troškovi vezani za priznavanje inozemnim kvalifikacija.


Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
 • Otvoren 12. Tjedan cjeloživotnog učenja vi�e
 • Pomoćnički ispit vi�e
 • Agencija šalje Tim Hrvatska na EuroSkills 2018 natjecanje vi�e
 • Održana Svečanost uručivanja certifikata i potvrda polaznicima andragoških radionica Curriculum globALE vi�e
 • Sudjelujte na 12. Tjednu cjeloživotnog učenja vi�e