Održana završna konferencija projekta „PIKASO – Priznavanje Inozemnih Kvalifikacija ASOO“ financiranog iz Prijelaznog instrumentaU organizaciji tvrtke Aplikata d.o.o., kao Ugovaratelja, i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, kao Korisnika, dana 6. srpnja 2017. godine u City Plaza centru u Zagrebu održana je završna konferencija projekta „Nabava usluga za razvoj IKT web programskog rješenja za priznavanje inozemnih srednjoškolskih strukovnih kvalifikacija te pružanje usluga izobrazbe s ciljem jačanja administrativnih kapaciteta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih“ financiranog iz Prijelaznog instrumenta (engl. Transition Facility), financijske potpore EU novim zemljama članicama u prvim godinama članstva.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici državnih institucija uključenih u priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija i sustav odgoja i obrazovanja te predstavnici komora, ministarstava i privatnog sektora, kojima su predstavljene projektne aktivnosti i rezultati s naglaskom na novorazvijeno IKT web programsko rješenje za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija koje se sastoji od:
  • nove mrežne stranice koja sadrži informacije o sustavu i postupku priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u interaktivnom sučelju prilagođenome stvarnim potrebama korisnika, poslodavaca i stručne javnosti s pristupom registru inozemnih obrazovnih kvalifikacija i
  • softverskog rješenja za upravljanje dokumentima u postupku priznavanja, kojim će se automatizirati radni procesi te omogućiti kvalitetnija provedba postupka, praćenje i izvještavanje.
Vrijednost projekta iznosi 32.641,58 EUR od čega je 90% financirano iz programa Prijelazni instrument, a 10% predstavlja nacionalno sufinanciranje. Projekt je započeo 19. rujna 2016. godine, a završava 19. srpnja 2017. godine. Cjelokupno projektno rješenje nosi kreativan naziv „PIKASO“ koji simbolizira Priznavanje Inozemnih Kvalifikacija u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih = P.I.K. + ASOO.

Provedbom ovog projekta ojačat će se administrativni kapaciteti Agencije, a novorazvijena IT platforma omogućit će pravodobno rješavanje zahtjeva za priznavanje inozemnih kvalifikacija te na moderan i interaktivan način strankama pružati potrebne informacije.

Kliknite na sliku za uvećani prikaz.
 
 
Refernet
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Održana završna konferencija projekta „PIKASO – Priznavanje Inozemnih Kvalifikacija ASOO“ financiranog iz Prijelaznog instrumenta više
  • Svečana promocija državnih prvaka u strukovnim disciplinama i osvajača jednog od prva tri mjesta na međunarodnim natjecanjima više
  • OBAVIJEST – TELEFONSKI KONTAKTI više
  • Popis prijavljenih kandidata za pomoćničke ispite u 1. roku više
  • Obavijest o promjeni adrese Agencije više