Erasmus +

Program Erasmus+ obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Erasmus+ zamijenit će sedam postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (s njegovim potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Program po prvi put uvodi i podršku području sporta.

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Sedmogodišnji program imat će budžet od 14.7 milijardi eura.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih provodi tri Erasmus + projekta:

 

Digitalne kompetencije za nastavnike

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) u sklopu programa Erasmus+, Ključna aktivnost 2 za područje općeg obrazovanja, provodi projekt Digitalne kompetencije za nastavnike, kojemu je cilj stvoriti portal koji će omogućiti nastavnicima e-učenje i usavršavanje u polju pet digitalnih kompetencija:

 • prepoznavanje potrebe za informacijom
 • pronalaženjei prikupljanje informacija putem računala
 • analiza i procjena informacija
 • korištenje (pohranjivanje, stvaranje i prikazivanje)informacija putem računala
 • objavljivanjei razmjena informacija putem Interneta

Svrha je projekta povećanje osposobljenosti nastavnika za sigurnu i kritičku upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije za rad, u osobnomu i društvenom životu te u komunikaciji.
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je koordinator projekta, a projekt se provodi u suradnji s 5 partnerskih institucija iz Slovenije (PIA, informacijski sistemi in storitve d.o.o. i Miška d.o.o. ), Španjolske (Fundación para la Formación, la Cualificación y el Empleo en el Sector Metal de Asturias), Litve (Kauno regioninis inovaciju centras) i Turske (Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü).

Projekt prepoznaje važnost i nužnost unaprjeđenja sustava kontinuiranog usavršavanja nastavnika u području digitalnih kompetencija. Projekt je posvećen razvoju niza otvorenih obrazovnih resursa (OER) za osposobljavanje nastavnika u području digitalnih kompetencija i procjene njihovog znanja na kraju tečaja. Važan cilj ovog projekta je razvoj sustava stručnog usavršavanja i procjene naučenoga s minimalnim financijskim ulaganjima, i to  uvođenjem sustava stručnog ocjenjivanja drugih sudionika tečaja (peer review), čime će se izbjeći postojeća praksa u kojoj polaznike ocjenjuju mentori. Time ne samo da će se smanjiti troškovi edukacije, već i omogućiti održanje rezultata nakon završetka projekta.
Aktivnosti projekta su:

 • razvoj sadržaja pet online tečajeva
 • izrada portala za e-učenje
 • razvoj sustava za provjeru i vrjednovanje znanja
 • testiranje portala
 • usavršavanje nastavnika u stjecanju digitalne kompetentnosti

Kroz sve navedeno nastavnike će se osposobiti da pouzdano i kritički koriste informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u nastavi, surađuju i komuniciraju pomoću IKT-a, te koriste alate za stvaranje e-sadržaja.

Projekt je dobio  potporu u iznosu od 126.912,00 EUR, a traje  od 1. rujna 2014. do 31. kolovoza 2016.godine.

Više informacija o projektu dostupno je internetskoj stranici:   http://www.digital-competences-for-teachers.eu/

Radionice u sklopu DIGICOMP projekta u organizaciji Kaunas Science STP-a u Litvi

Na lokaciji Kaunas Science and Technology Park, Litva, od 14. – 18. rujna održane su radionice u sklopu Aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja (Learning activity) u kojima su aktivno sudjelovali promotori iz partnerskih institucija, a među njima i viša stručna savjetnica iz naše Agencije Vesna Anđelić te prof. Martina Filipović Tretinjak iz Elektrotehničke škole.
Na radionicama se razgovaralo o uporabi Sustava za e-učenje (Learning Managment System – LMS) u školama te se intenzivno radilo na dorađivanju različitih elemenata Moodle MOOC (Masivni otvoreni online tečaj) platforme za razvijanje digitalne kompetentnosti nastavnika. Jedan od najvažnijih elemenata same platforme o čijoj se metodologiji raspravljalo novi je modul za peer-learning (vršnjačko/suradničko učenje) te peer-assessment (vršnjačko/suradničko ocjenjivanje), a čija je glavna svrha postizanje samoodrživosti sustava. Radilo se i na razvijanju priručnika za završni rad, kojim će nastavnici-korisnici platforme biti u mogućnosti završiti svoj tečaj na razini Samostalnog korisnika (Advanced user)  te steći  pripadajući certifikat.
Svi sudionici projekta dobili su zaslužene certifikate za svoje sudjelovanje i doprinos radionicama. Sljedeći korak u razvoju projekta je provedba pilot-faze koja bi trebala uključiti određeni broj nastavnika za testiranje ove mrežne platforme prije njezine finalne dorade i puštanja u širu uporabu.
Više informacija o svim detaljima projekta te same platforme možete dobiti na internetskoj stranici: http://www.digital-competences-for-teachers.eu/EQAVET: Nacionalne referentne točke

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u sklopu programa Erasmus+ provodi projekt EQAVET: Nacionalne referentne točke, kojemu je osnovni cilj unaprjeđenje sustava za osiguranje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na nacionalnoj razini, u skladu s Preporukom Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o uspostavljanju Europskog referentnog okvira za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQARF).
 
Svrha projekta je razvijanje mehanizama osiguranja kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te procesa samovrednovanja u kontekstu provedbe programa EQAVET mreže. Navedeno se namjerava postići kroz poboljšanje kapaciteta hrvatske Nacionalne referentne točke (QAVET.HR), jačanje suradnje s drugim nacionalnim referentnim točkama, kao i kroz informiranje velikog broja dionika o aktivnostima mreže i diseminaciju rezultata. Dva prioriteta na koje će se projekt usredotočiti, a koji su definirani Strateškim planom EQAVET-a za 2016.-2017. godinu su sljedeći:
 
I. Jačanje suradnje među nacionalnim referentnim točkama (NRP-ovima)
U sklopu projekta organizirat će se niz aktivnosti bilateralne i multilateralne suradnje posvećene razmjeni dobre prakse, novih ideja i rješenja po pitanju osiguranja kvalitete u strukovnim školama. Agencija će također organizirati dvodnevnu aktivnost suradničkog učenja (peer learning) na kojoj će sudjelovati domaći i strani stručnjaci, predstavnici nekoliko nacionalnih referentnih točaka iz različitih zemalja te će se usmjeriti na samovrednovanje strukovnih škola i osiguravanje kvalitete učenja temeljenog na radu (work based learning).
 
II. Produbljivanje kulture osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
Posebna pažnja bit će posvećena poboljšanju samovrednovanja 300 hrvatskih strukovnih škola, odnosno fazi evaluacije i procjene dosad ostvarenih rezultata kako bi se što bolje definirala područja na kojima dalje treba djelovati u skladu sa Strateškim planom.
 
Kako bi se osiguralo kvalitetnije širenje informacija o aktivnostima EQAVET mreže i Nacionalne referentne točke te dosezanje što većeg broja dionika, velika važnost pridaje se i razvijanju web-stranice qavet.hr te prevođenju i objavljivanju relevantnih publikacija.
 
Projekt je dobio potporu od 30.402 EUR, a traje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2017. godine.Skills in metal and electro industry – skillME

Agencija u sklopu programa Erasmus+ partner je na projektu 'Skills in metal and electro industry – skillME' kojemu je glavni cilj identificirati nesrazmjer između postojećih i potrebnih vještina u elektro i metalnom sektoru, kreirati kurikulume koji će premostiti otkrivene nedostatke te integrirati stvorene kurikulume u nacionalne kvalifikacijske okvire država iz kojih dolaze partneri sudionici projekta s ciljem osiguravanja istih principa rada i ishoda učenja kako bi se potaknula mobilnost.

Koordinator projekta je Gospodarska zbornica Slovenije, a partneri osim iz Slovenije dolaze iz Slovačke, Latvije te Hrvatske. Iz svake zemlje sudjeluju tri tipa partnerskih institucija – regulatorne ustanove u području strukovnog obrazovanja, predstavnici poslodavaca te strukovne škole. Uz ASOO nacionalni partneri u projektu su Hrvatska udruga poslodavaca i Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića.

U prvoj fazi projekta utvrdit će se trenutno stanje i potrebe za vještinama kroz:

 • analizu dostupnih podataka i istraživanja u zemljama sudionicama u projektu
 • analizu relevantnih informacija i podataka dobivenih iz ostalih EU zemalja
 • organizaciju fokus grupa i intervjua s tvrtkama iz elektro i metal sektora u sve četiri zemlje koje sudjeluju u projektu kako bi se utvrdile stvarne potrebe tržišta rada

Na temelju analiza i prikupljenih podataka bit će odabrane četiri najrelevantnije vještine za koje će u nastavku projekta biti izrađeni kurikulumi temeljeni na ishodima učenja te svi potrebni materijali za njihovu uspješnu izvedbu. Pri tome će svaka zemlja biti zadužena za razvoj jednog kurikuluma dok će sva četiri biti pilotirana i implementirana u sve četiri zemlje.

U  svojoj  suštini, trogodišnji skillME projekt ima za cilj  dugoročno poboljšati kompetencije  metalne i elektro industrije. Zato mu je zadatak ne samo odrediti najnovije i najraširenije nedostatke u vještinama, nego i identificirati područja kompetencija koje će biti najtraženije u budućnosti. Kao  rezultat,  projekt  će  pojačati kompetencije u ciljanim industrijama,odrediti ishode učenja strukovnih treninga koji će biti usporedivi  i dostupni za članice EU te potaknuti mobilnost vježbenika i radnika.

Projektni partneri će također imati velike koristi od međunarodne suradnje jer će im pružiti jedinstvenu priliku da uče jedni od drugih i da izmjenjuju primjere dobre prakse. Projekt će također biti platforma za buduću suradnju između zemalja EU u strukovnom obrazovanju za elektro i metalnu industriju.

Projekt traje od 1. studenoga 2014. do 31. listopada 2017. godine, a ukupne je vrijednosti 554.258,00 EUR.

Više informacija je dostupno na službenoj web stranici projekta: http://www.gzs.si/skill-me.

Objavljen je Četvrti newsletter u sklopu projekta. Može se preuzeti putem idućih poveznica:
- Newsletter br. 4 - Općenito
- Newsletter br. 4 - StrukaEPALE

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih imenovana je Nacionalnom službom za podršku za EPALE, te aktivnosti vezane uz tu zadaću provodi u sklopu projekta „EPALE Nacionalna služba za podršku za Republiku Hrvatsku“. EPALE je nova, višejezična zajednica stručnjaka za učenje odraslih. Njezin je cilj poboljšanje kvalitete i načina pružanja usluga učenja odraslih u Europi, uspostava snažnog paneuropskog sektora učenja odraslih i omogućavanje stručnjacima u području obrazovanja odraslih da dopru do svih odraslih. Cilj projekta koji provodi Agencija je upoznavanje hrvatske andragoške zajednice s EPALE-om i motiviranje te zajednice da sudjeluje u EPALE-u; te davanje podrške Središnjoj službi za podršku (CSS) oko stvaranja kvalitetnog sadržaja na višejezičnoj, dinamičnoj, interaktivnoj i inovativnoj platformi. Projekt je dobio  potporu u iznosu od 97.368,00 EUR, a traje  od 1. listopada 2014. do 31. prosinca 2015. godine.

Aktivnosti u sklopu projekta uključuju organizaciju EPALE promotivnih događanja, kao i promociju EPALE-a na drugim događanjima. Ove aktivnosti pratit će izrada promotivnih filmova, promotivnih materijala, promotivnih oglasa i elektronskih novina. Provodit će se aktivnosti s ciljem identificiranja sadržaja koji bi se trebao postaviti na EPALE (fokus grupa, samostalno istraživanja, sastanci s dionicima iz obrazovanja odraslih) te motiviranja korisnika da sudjeluju u EPALE-u. Najvažniji nacionalni sadržaji prevest će se na engleski.

Aktivnosti će također uključiti registraciju na EPALE, sudjelovanje u grupama za diskusiju i testiranju EPALE-a, pomaganje CSS-u da odgovori na upute i da podršku korisnicima, ažuriranje nacionalne EPALE stranice, uređivanje/provjera resursa koje je CSS identificirao, sudjelovanje u događanjima u organizaciji CSS-a.

Više informacija o platformi EPALE dostupno je stranici http://ec.europa.eu/epale/

Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
 • Najava 11. smotre vi�e
 • Stručni skup u obrazovnom sektoru Zdravstvo i socijalna skrb vi�e
 • Maslačak znanja 2018. vi�e
 • Obavijest dani strukovnih nastavnika vi�e
 • Održan stručni skup_ advent na TTF-u u obrazovnom sektoru IV. Tekstil i koža vi�e